Stichting Embrace

ANBI/Documenten

Stichting Embrace is een organisatie die zijn werk kan uitvoeren door o.a. giften. We zijn geen organisatie met winstoogmerk. Alle giften worden gebruikt om het werk en de visie van Embrace te verwezenlijken

ANBI

Officiële naam
Stichting Embrace

Inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel

KVK 53429567

RSIN-nummer/ANBI fiscaalnummer

RSIN850876849

Adresgegevens
Bogerdlaan 26, 4421 EK, Kapelle

Email: info@stichtingembrace.nl
Website: www.stichtingembrace.nl

Doelstelling volgens de statuten
Het verbeteren van levensomstandigheden bij mensen die leven in (extreme) armoede, ondersteuning bieden bij het werken naar zelfredzaamheid, voornamelijk in Oost-Europa door het ondersteunen van lopende welzijn bevorderende projecten door middel van praktische hulp en het leveren van hulpgoederen in het bijzonder in Oost-Europa, geïnspireerd door: Handelingen 20:24 “Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade” en Jesaja 61:2-3 “Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketende hun bevrijding.”, het bieden van praktische hulp, het leveren van hulpgoederen en (financieel) ondersteunen van door de stichting uitgezonden zendelingen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Stichting Embrace:
Misha Bax: Secretaris
Michel van Boxtel: Penningmeester
Rianne v/d Slikke: Voorzitter

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van Stichting Embrace vervullen hun taak vrijwillig en zonder vergoeding.

Financiële middelen:
Financiën voor de werkzaamheden komen vanuit particulieren, stichtingen, kerken, scholen en bedrijven. Deze komen voort uit contacten die worden gelegd door de zendelingen en vrijwilligers, voornamelijk als de groepen worden ontvangen die komen voor een werkvakantie/outreach en de voorbereidende werkzaamheden daarvan.

Het actuele beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan.

Jaarverslag
In het jaarverslag vindt u een verslag van de activiteiten die Stichting Embrace het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. U treft hierin tevens de financiële verantwoording aan.
Klik hier voor het actuele (financiële) jaarverslag.
Klik hier voor het actuele (Inhoudelijke) jaarverslag.