Doneren

Wil jij financieel ondersteunen?

Alle hulp, projecten en ondersteuning uitgevoerd door de zendelingen en vrijwilligers van Stichting Embrace wordt o.a. mogelijk gemaakt door giften.

Help ons om veel mensen te bereiken en te helpen

Door financieel te ondersteunen ben jij deel van wat er gedaan wordt en stel je ons in staat om veel mensen te bereiken en te helpen. Zendelingen werkzaam voor Stichting Embrace zijn ook voor hun persoonlijke levensvoorziening afhankelijk van giften. Wij zijn in het bezit van een ANBI-status, uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Doneren


Doneer met Paypal