Stichting Embrace

Nieuwe kansen en een beter leven voor daklozen en de allerarmsten in Hongarije

Hulp wordt door ons gedaan vanuit een Christelijke identiteit, maar de hulp wordt gegeven aan iedereen die het nodig heeft!

“Ieder mens verdient het om geliefd te zijn en in menswaardige omstandigheden te leven”

Handelingen 20:24
“Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade”

Jesaja 61:1
“Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketende hun bevrijding.”

Wie zijn wij

In 2010 verloren Michel en Janet van Boxtel hun hart aan de daklozen in Boedapest, maar al snel blijkt dat het niet bij de daklozen blijft. De omstandigheden van de mensen in, extreme, armoede raakt hun diep en ze besluiten dat ze er iets aan willen doen om dit te veranderen. “Ieder mens verdiend het om geliefd te zijn en in menswaardige omstandigheden te leven en te sterven” is voor hun een kernwaarde. Stichting Embrace wordt in 2011 opgericht en in 2015 nemen ze de stap met hun 2 kinderen naar Hongarije te verhuizen. Benieuwd naar hun hele verhaal en de bijzondere ontwikkelingen die vervolgens plaatsvonden?

Wat wij doen

Verschillende projecten zijn opgezet om de allerarmsten te bereiken, te bemoedigen en op verschillende manieren te helpen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Alle werkzaamheden worden gedaan vanuit een relatie die gebaseerd is op respect en gelijkwaardigheid. Op zoek naar een groeps/missie reis die jou een hele andere kijk op de wereld en je eigen leven geeft? Ook dat is mogelijk!

Groepsreizen

Zin in een bijzondere en leuke ervaring? Groepsreizen zorgen voor een bewustwording aan beide zeiden. Voor de deelnemers is er het bewust worden van de eigen rijkdom aan de ene kant en de armoede en problematiek aan de andere kant. Het proeven van een andere cultuur met andere waarden, normen en omgangsvormen.

Wil jij een groepsreis als gezin of individu? Ook dat is mogelijk! Neem contact met ons op.

Meedoen met Stichting Embrace

Heb jij jezelf altijd al in het buitenland willen inzetten? Bij Stichting Embrace kan je een aantal dagen of weken komen helpen in Hongarije! Er zijn uiteenlopende werkzaamheden mogelijk, bekijk hier de verschillende mogelijkheden die er zijn en welke bij jou past!