Hulp en Liefde bieden aan de allerarmste van Hongarije

Stichting Embrace is een non-profit organisatie die zich inzet voor de allerarmste mensen van Hongarije.

Een passie voor de daklozen

In plaats van eten wat hij uit de vuilnisbak probeert te pakken geven we een aantal mueslirepen, een hand op de schouder en een warme groet.
We verliezen ons hart vanaf het eerste moment dat we de mensen op de straat in Boedapest ontmoeten in 2010. Inmiddels zijn we jaren verder, naast wat we hebben kunnen opzetten voor de mensen van de straat zijn er ook andere werkzaamheden opgezet in verschillende plekken in Hongarije. Het aantal mensen wat leeft op de straat is groot, maar er leven nog meer mensen ver onder de armoede grens.

Stichting Embrace

We zijn ervan overtuigd dat blijvende verandering in iemand zijn leven alleen mogelijk is als de hulp wordt geboden binnen alle leefgebieden die er zijn. Onze hulp loopt dan ook uiteen van Praktisch tot Geestelijk en alle andere aspecten die er zijn. Zowel in Nederland als in Hongarije hebben we vrijwilligers die ons helpen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Samenwerken met Nederlandse en plaatselijk organisaties, instellingen en overheden is voor ons belangrijk, samen bereiken we meer en kunnen we mensen gericht helpen.

Wij bieden hulp waar de nood ligt

De kern van onze hulp is altijd; “Aid and (Community) Development”. Hulp bieden waar de nood ligt, maar tegelijkertijd de mensen helpen om verder te ontwikkelen. Dit is belangrijk, omdat we afhankelijkheid willen voorkomen, maar zelfredzaamheid willen bereiken!

Tiny Houses Project

“Sorry, er is geen plek”. Als je dan van de straat af wilt en er is geen plek dan is dat zuur. Het tekort aan (crisis en vervolg) opvang heeft ons uiteindelijk op het idee gebracht om hiervoor het concept van Tiny Houses toe te passen. Kleine “houses” met alle woonmogelijkheden. Zo bieden we de mensen die het nodig hebben een betere en goede huisvesting. Dit stimuleert ook het welzijn van de mens.


Korall Mission Church/ Daklozenkerk

We hebben altijd gezegd: “We gaan niet een kerk starten”, maar daar dachten de mensen die we wekelijks ontmoeten anders over. Iedere zondag organiseren we een kerkdienst voor mensen van de straat, uit de opvang, ouderen en eenzamen. Na afloop delen we een lunchpakket uit. We zijn begonnen met deze diensten in 2015 met 1x per maand, maar de honger naar meer bij de bezoekers was zo groot dat we al snel naar wekelijks zijn overgegaan. Het is voor ons niet belangrijk hoeveel mensen er komen, bovenaan staat wat we kunnen uitdelen aan diegene die er zijn!

Be cool stay at school!

“Goed je best doen op school, dat is belangrijk voor je toekomst” Wie heeft dit niet gehoord? Veel kinderen, jongeren en jong volwassenen in Hongarije worden niet gemotiveerd om te studeren of goed hun best te doen op school. Daarnaast hebben ze ook niet altijd de (juiste) middelen ervoor. Dit programma hebben we opgestart om hierin te kunnen ondersteunen zodat steeds meer kinderen met een diploma en een gezonde dosis eigenwaarde hun toekomst tegemoet kunnen gaan.

Donaties

Verschillende donaties zijn erg belangerijk voor Stichting Embrace. Wij zijn een organisatie die zijn werk kan uitvoeren door o.a. giften, maar ook door spullen.

Online donatie

Zonder financiële Donaties/Giften zijn onze werkzaamheden niet mogelijk. Door het ondersteunen van ons werk wordt je deel van wat hier gebeurd en maak je het verschil in mensenlevens!

Lees meer

Spullen doneren

Door spullen te doneren kunnen we vele daklozen en arme mensen helpen. Hierdoor kunnen ze bv. weer een goede nachtrust hebben of in schone kleding lopen.

Lees meer