Wat doen wij

Embrace is ontstaan vanuit twee harten die leven om God te dienen. Alle hulp wordt geboden vanuit een Christelijke identiteit, maar hulp wordt geboden aan iedereen die hulp nodig heeft.

Korall Mission Church/ Daklozenkerk

We hebben altijd gezegd: “We gaan niet een kerk starten”, maar daar dachten de mensen die we wekelijks ontmoeten anders over. Iedere zondag organiseren we een kerkdienst voor mensen van de straat, uit de opvang, ouderen en eenzamen. Na afloop delen we een lunchpakket uit. We zijn begonnen met deze diensten in 2015 met 1x per maand, maar de honger naar meer bij de bezoekers was zo groot dat we al snel naar wekelijks zijn overgegaan. Het is voor ons niet belangrijk hoeveel mensen er komen, bovenaan staat wat we kunnen uitdelen aan diegene die er zijn! Dat dit aantal inmiddels is gegroeid naar wekelijks tussen de 60 en 80 is voor ons iedere week weer bijzonder om te ervaren. Met 3 tot 4 personen zijn we opgestart, we zijn dankbaar dat er inmiddels een team is van ongeveer 15 mensen die dit iedere zondag weer mogelijk maken. Het is bijzonder om te zien hoe de mensen zichtbaar veranderen. Muren worden afgebroken, verdriet, frustratie en veel andere emoties worden beetje bij beetje verwerkt en mensen maken oprechte keuzes voor God.

Straatwerk

Zo mogelijk bezoeken we “onze bekenden” waar ze wonen, op straat/park/bos, hierdoor leren we ook vak nieuwe gezichten kennen. Daarnaast worden bekenden ook bezocht en geholpen die verblijven in ziekenhuizen en afkickklinieken Met het bezoeken en helpen van deze mensen bouwen we aan de vertrouwensband die erg belangrijk is.

Multi-functioneel-centrum Boedpest

“ZIJN” is hier ons doel!
Bezoekers zijn; daklozen, verslaafden en mensen met een (intensieve) psychiatrische problematiek. We bieden hier Pastorale toerusting en hulp, aandacht, begeleiding, medische ondersteuning en praktische hulp. Op deze locatie werken we samen met de Hungarian Baptist Aid en Baptist Union, deze bieden de bezoekers een warme lunch aan op doordeweekse dagen.
Sinds 2015 is op het MFC gerealiseerd: Iedere zondag kerkdienst met lunch, De mogelijkheid om te douchen, De mogelijkheid om wasmachines en drogers te gebruiken, Toiletten, een ontvangstruimte en een terras, Verbetering van de eetruimte, Bijgebouw voor 24 uur opvang/begeleiding en deAlgemene verbeteringen aan het gebouw.
Deze verbeteringen zijn onder andere gerealiseerd in samenwerking met mensen uit Nederland.

Begeleidingsprogramma/Crisishulp

Met dit project helpen we gezinnen en individuen om terug te komen op een acceptabel leefniveau en zelfredzaamheid.
We bieden hulp waar de levensomstandigheden niet voldoen aan de basisbehoeften van de mens.
Onderdelen binnen dit project zijn: Preventie; waaronder hulp bij Medische aangelegenheden, Praktische hulp, Begeleiding/Coaching, Ondersteuning in primair levensonderhoud; waaronder Houtvoorziening in de winter, Verbetering van de woon/leefomstandigheden

Hout voor warmte

Het houtproject omvat het inkopen, transport, opslag en distributie van hout. Dit hout leveren we persoonlijk af bij gezinnen, individu’s en daklozen tijdens de wintermaanden. Hierin werken we ook weer nauw samen met plaatselijke overheden en Buro Gezinshulp. Deze kunnen voor gezinnen in nood, die wij niet kennen, een aanvraag bij ons doen.

Wij bieden hulp waar de nood ligt

De kern van onze hulp is altijd; “Aid and (Community) Development”. Hulp bieden waar de nood ligt, maar tegelijkertijd de mensen helpen om verder te ontwikkelen. Dit is belangrijk, omdat we afhankelijkheid willen voorkomen, maar zelfredzaamheid willen bereiken!

Missiehuis Tapiobicske

Deze plek dient o.a. als opslag voor deel van de hulpgoederen. Daarnaast is het een werkplaats en opslag van gereedschappen en materialen voor vrijwilligers/groepen die naar Hongarije komen voor een werkvakantie/outreach. Verblijf van vrijwilligers die voor korte en/of lange termijn komen helpen in Hongarije is hier mogelijk en in de toekomst ook (kort)verblijf voor mensen/zendelingen om uit te rusten/herstellen, time-out. (Vanuit andere landen of bekenden om ons heen hier in Hongarije).

Groepen

Jaarlijks worden er meerdere groepen van wisselende grote en samenstelling ontvangen die komen helpen om het vele werk (dat er ligt) uit te voeren. Elke groep en elke reis wordt gemaakt op maat en in continu overleg met elkaar. We bereiken hiermee o.a. een bewustwording aan beide zeiden. Aan de ene kant het bewust worden van de eigen rijkdom aan de ene kant en de armoede en problematiek aan de andere kant. Voor de ontvangers van de hulp is het besef en de ervaring dat er wel degelijk mensen zijn die om hen geven en dat ze van waarde zijn.

Tiny Houses Project

“Sorry, er is geen plek”. Als je dan van de straat af wilt en er is geen plek dan is dat zuur. Het tekort aan (crisis en vervolg) opvang heeft ons uiteindelijk op het idee gebracht om hiervoor het concept van Tiny Houses toe te passen. Kleine “houses” met alle woonmogelijkheden. Zo bieden we de mensen die het nodig hebben een betere en goede huisvesting. Dit stimuleert ook het welzijn van de mens.


Educatie

Eén van de oorzaken van vroegtijdig school verlaten ligt in het niet gemotiveerd worden van de kinderen door de ouders. Daarnaast heerst er op vele scholen een negatieve sfeer bij de kinderen onderling m.b.t. leren en blijven leren. Vanuit deze feiten is het programma “Be Cool stay in School” ontworpen. Dit programma wordt wekelijks uitgevoerd door docenten en/of vrijwilligers. Op een creatieve en uitdagende wijze worden kinderen gestimuleerd om te blijven leren en wordt er ondertussen ook gewerkt aan het opbouwen van een positief en realistisch zelfbeeld. Embrace ondersteunt dit project door te voorzien in de financiële vergoeding voor de materialen en de docenten/vrijwilligers. Daarnaast vindt er ook ondersteuning plaats door het bieden van coaching, begeleiding en bemoediging.
Momenteel ligt dit programma tijdelijk stil vanwege maatregelen rondom Corona.

In de afgelopen jaren hebben we contacten gelegd met verschillende scholen en houden we contact met de docenten. Daarnaast hebben we ook contact met Buro Gezinshulp en plaatselijke overheden. Vanwege deze contacten kunnen we gericht Kinderen/jongeren helpen met het aanschaffen van de verplichtte schoolmaterialen. Met regelmaat kunnen we de scholen ook ondersteunen met tafeltjes, stoelen, projectors en andere materialen die we ontvangen vanuit Nederland.

Het in contact brengen van Hongaarse scholen met Nederlandse scholen proberen we ook te realiseren. Er is hier, zeker binnen het speciaal onderwijs, sterk behoefte aan met het oog op kennis en ervaring opdoen over de ontwikkelingen binnen de verschillende onderwijsmethodes.

Donaties

Verschillende donaties zijn erg belangerijk voor Stichting Embrace. Wij zijn een organisatie die zijn werk kan uitvoeren door o.a. giften, maar ook door spullen.

Online donatie

Alle giften worden gebruikt om het werk en de visie van Embrace te verwezenlijken. Door ons financieel te steunen stel je ons in staat om veel mensen te bereiken en helpen.

Lees meer

Spullen doneren

Door spullen te doneren kunnen we vele daklozen en arme mensen helpen. Hierdoor kunnen ze bv. weer een goede nachtrust hebben of in schone kleding lopen.

Lees meer