Michel en Janet

Wij, Michel en Janet zijn in 2015 uitgezonden naar Hongarije door Evangelische Gemeente Rafael Goes. Wij zijn hierheen gegaan omdat we ons geroepen voelen door God en zetten ons in voor de allerarmsten van Hongarije, onder de paraplu van Stichting Embrace.

Wie zijn wij

Wij, Michel en Janet zijn in 2015 uitgezonden naar Hongarije door Evangelische Gemeente Rafael Goes. Wij zijn hierheen gegaan omdat we ons geroepen voelen door God en zetten ons in voor de allerarmsten van Hongarije, onder de paraplu van Stichting Embrace.

We hebben twee thuiswonende kinderen (Jonatan 2003 en Elisa 2007) en een volwassen dochter (Kayleigh 1995).
Ik (Janet) werkte in Nederland binnen de hulpverlening, Michel was het grootste deel zelfstandig ondernemer.

Hoe het begon

Slapende mensen in de portieken, andere zoekend naar eten in de vuilnisbak of onder een dun dekentje op een bankje totaal genegeerd door het grootste deel van de mensen die langs hun heen lopen.

Op deze manier kwamen we in aanraking met de daklozen in Boedapest, Hongarije. Vanaf dit moment in 2010 sluiten we deze mensen in ons hart. Er ontstaat een passie en liefde voor deze mensen wat resulteert in het opzetten van Stichting Embrace in 2011.

In 2011 gingen we voor het eerst met een busje hulpgoederen naar een daklozenopvang, in 2012 organiseren we een eerste groepsreis met en voor jongeren. Langzamerhand groeit de liefde voor deze mensen en het land groter en krijgen we steeds meer contacten. Uiteindelijk besluiten we dat we willen verhuizen naar Hongarije, omdat op die manier de hulp intensiever en effectiever gedaan kan worden. Met het oog op een centrum voor de daklozen schrijven we een projectplan en wordt deze besproken met de Hungarian Baptist Aid (Christelijk Hongaarse organisatie). Er wordt besloten dat deze organisatie hiermee aan de slag gaat en dat wij meedenken vanuit Nederland om na vertrek een deel van hun werkzaamheden uit te voeren binnen dit centrum.

Ons werk onder de daklozen is vruchtbaar

Zo is het begonnen en inmiddels is er in 5 jaar veel gebeurt. Ons werk onder de daklozen is vruchtbaar. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie door hun o.a. op te zoeken waar ze wonen (parkjes, bossen, naast de weg…), het aanwezig zijn op het centrum met een bakje koffie of thee en een gezellig praatje, bezoeken in het ziekenhuis als ze daar terecht komen of naar een afkickcentrum begeleiden, uitdelen van kleren, schoenen, medicijnen etc. zorgde er na 2 jaar voor dat we (op verzoek van de mensen) zijn begonnen met samenkomsten op de zondag. Zingen, bidden, preek, koffie, thee, voedselpakketje achteraf, maar bovenal het tonen van liefde, warmte, respect zorgt ervoor dat deze mensen zichtbaar veranderen.

Naast daklozen helpen wij ook families

Naast de daklozen zijn er families die we helpen (in en rond Tapiobicske), hebben we een “onderwijsproject” op kunnen zetten in Tiszakerecseny (oost-Hongarije), daarnaast ontvangen we groepen (groot en klein) om leefsituaties van gezinnen blijvend te kunnen verbeteren. Het is ongelooflijk welke veranderingen dit te weeg brengt bij de ontvangers, maar ook de mensen die komen om te helpen zijn na afloop op verschillende vlakken rijker geworden.

We zijn dankbaar dat we zowel in Nederland als Hongarije vrienden en vrijwilligers om ons heen hebben die meehelpen. Zonder deze mensen is de omvang van wat we kunnen doen onmogelijk.
Het samenwerken met de lokale mensen/organisaties/overheden is voor ons ook belangrijk. Dit doen we al vanaf het begin en breidt steeds verder uit. De gevolgen daarvan zijn heel bijzonder en vaak groter dan dat wij horen, zien en beseffen.

Wij voelen ons thuis hier in Hongarije zijn dankbaar voor alles wat er gebeurt en kijken uit naar alle dingen die we nog mogen gaan meemaken!

Donaties

Verschillende donaties zijn erg belangerijk voor Stichting Embrace. Wij zijn een organisatie die zijn werk kan uitvoeren door o.a. giften, maar ook door spullen.

Online donatie

Alle giften worden gebruikt om het werk en de visie van Embrace te verwezenlijken. Door ons financieel te steunen stel je ons in staat om veel mensen te bereiken en helpen.

Lees meer

Spullen doneren

Door spullen te doneren kunnen we vele daklozen en arme mensen helpen. Hierdoor kunnen ze bv. weer een goede nachtrust hebben of in schone kleding lopen.

Lees meer