Hongarije

Hongarije heeft 9,7 miljoen mensen waarvan er 30.000 dakloos zijn en 700.000 onder de armoede grens leven.

Over Hongerije

Hongarije heeft een totale bevolking van 9,7 miljoen mensen, ongeveer 105 per vierkante km. 70% van de bevolking woont in de steden en 30% op het platteland. Een groot gedeelte van de bevolking (ca. 1,75 miljoen inw.) woont in de hoofdstad Boedapest, ca. 4000 mensen per km2.

Daklozen in Boedapest: ongeveer 10.000-20.000, totaal aantal daklozen in Hongarije wordt geschat op ongeveer 20.000-30.000 Deze grote variatie in de getallen komt door de wat de officiële overheidsstatistieken opgeven versus de ervaringen en inschattingen van de lokale hulporganisaties

Zoals u begrijpt is onafhankelijk van het precieze getal het aantal daklozen in Boedapest groot.
16% verblijft voornamelijk op openbare plekken
79% verblijft in de (nacht) opvang. Dus overdag ook op straat.
Rest verblijft elders.

Het aantal zigeuners zit op 500.000-700.000 in Hongarije.
Het meten van dit aantal is vanwege het niet inschrijven extra lastig. Deze bevolking woont verspreid over Hongarije, maar voornamelijk in het noordoosten. Tijdens de projecten van de afgelopen drie zomers in het oosten van Hongarije hebben we veel mogen helpen binnen deze bevolkingsgroep.

Het gemiddelde netto salaris fulltime ligt in Hongarije gemiddeld op 155.000 huf, ongeveer 485 euro per maand.. Het minimum netto salaris bedraagt in 2019 99.800 huf dit is ongeveer 312 euro per maand. Het werk bij de ‘sociaal werk’ netto 55.000 huf, ongeveer 170 euro (dit bedrag krijgen de mensen die werkeloos zijn, hiervoor moeten ze fulltime maatschappelijke arbeid verrichten). Onder het minimum leven minimaal 4 miljoen mensen, dat is bijna de helft van de hele bevolking.

Hongarije heeft een zeer groot alcoholprobleem. Naast de alcohol in de winkels wordt er veel zelfgestookt. Gemiddeld drinkt een Hongaar 16,2 liter pure alcohol per jaar (let op puur). (Nederland zit op krap 8 liter) Ze komen daarmee op de derde plek van de hele wereld. In verhouding wordt in Hongarije veel wijn gedronken, 40%. De bierconsumptie ligt op 35% en natuurlijk wordt er flink wat gedestilleerd, minstens 24%, gedronken.

Wij zetten ons in

Vanwege Sociale en Economische omstandigheden met daarnaast een gebrek aan een goed functionerend hulpverleningsstelsel ontstaan de volgende problemen in Hongarije:

  • Gezinnen (met en zonder kinderen) en ouderen die in (extreme) armoede leven.
  • Ouderen die terecht komen in een sociaal isolement.
  • Tekort en afwezigheid van extra begeleiding van kinderen met een leerprobleem.
  • Kinderen en Jongeren die vroegtijdig het onderwijs verlaten zonder diploma.
  • Mensen die vanwege een gebrek aan de juiste hulpverlening uiteindelijk hun huis verliezen en op straat terecht komen.
  • Vanwege het tekort/gebrek aan Sociale woningbouw en het ontbreken van “second step” verblijven is de kans zeer klein tot nihil om het leven op de straat achter te laten.

Donaties

Verschillende donaties zijn erg belangerijk voor Stichting Embrace. Wij zijn een organisatie die zijn werk kan uitvoeren door o.a. giften, maar ook door spullen.

Online donatie

Alle giften worden gebruikt om het werk en de visie van Embrace te verwezenlijken. Door ons financieel te steunen stel je ons in staat om veel mensen te bereiken en helpen.

Lees meer

Spullen doneren

Door spullen te doneren kunnen we vele daklozen en arme mensen helpen. Hierdoor kunnen ze bv. weer een goede nachtrust hebben of in schone kleding lopen.

Lees meer