Organisatie

De hulp is breed opgezet, van Praktische hulp tot Geestelijke hulp en alles wat hiertussen ligt.

Wat wij doen

Een groot deel van de doelgroep omvat de Daklozen in Boedapest, daarnaast wordt er uitgestrekt naar gezinnen die ver onder de armoedegrens leven. Gericht op het herstel en behoud van een leefbaar leven en het doorbreken van vicieuze cirkels wordt er ook gericht hulp/begeleiding geboden aan kinderen binnen het schoolsysteem.

De hulp is breed opgezet, van Praktische hulp tot Geestelijke hulp en alles wat hiertussen ligt.

Het werk van Embrace wordt uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers, zowel uit Nederland als uit Hongarije. Samenwerking met plaatselijke organisaties is voor ons een belangrijk aspect en we zijn dan ook dankbaar dat door deze samenwerkingen projecten en hulp gericht kunnen worden uitgevoerd.

Bestuursleden

Misha Bax – 06-40946306
Michel van Boxtel – 0036-205181165
Rianne van der Slikke – 0646355793

Coördinator

Coördinator Hulpgoederen: Joke Hospes 06-40922965

Heeft u vragen aan het bestuur? Bel ze of vul het contactformulier in.

Donaties

Verschillende donaties zijn erg belangerijk voor Stichting Embrace. Wij zijn een organisatie die zijn werk kan uitvoeren door o.a. giften, maar ook door spullen.

Online donatie

Alle giften worden gebruikt om het werk en de visie van Embrace te verwezenlijken. Door ons financieel te steunen stel je ons in staat om veel mensen te bereiken en helpen.

Lees meer

Spullen doneren

Door spullen te doneren kunnen we vele daklozen en arme mensen helpen. Hierdoor kunnen ze bv. weer een goede nachtrust hebben of in schone kleding lopen.

Lees meer