Onze organisatie

Stichting Embrace zet zich in Hongarije in voor de allerarmsten.

Onze organisatie

Een groot deel van de doelgroep omvat de Daklozen in Boedapest, daarnaast wordt er uitgestrekt naar gezinnen die ver onder de armoedegrens leven. Gericht op het herstel en behoud van een leefbaar leven en het doorbreken van vicieuze cirkels wordt er ook gericht hulp/begeleiding geboden aan kinderen binnen het schoolsysteem.

De hulp is breed opgezet, van Praktische hulp tot Geestelijke hulp en alles wat hiertussen ligt.

Het werk van Embrace wordt uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers, zowel uit Nederland als uit Hongarije. Samenwerking met plaatselijke organisaties is voor ons een belangrijk aspect en we zijn dan ook dankbaar dat door deze samenwerkingen projecten en hulp gericht kunnen worden uitgevoerd.