Educatie Project

“BE COOL STAY AT SCHOOL”

In het Oosten van Hongarije in Tiszakerecseny, is vanaf December 2018 dit programma van start gegaan: “Be cool stay at school!”.                                                                                                         

Dit gebied kent een hoog aantal schoolverlaters en een gebrek aan positieve stimulatie vanuit familie en de rest van hun omgeving. Het programma is opgezet met het verlangen om erin te slagen dat meer kinderen naar school blijven gaan en uiteindelijk met een diploma de maatschappij in kunnen gaan. Om met dit een grotere kans te hebben op een baan en daarmee structureel inkomen. 

Onder leiding van 2 plaatselijke docenten zullen 16 leerlingen wekelijks positief gestimuleerd worden om te blijven leren. Dit gebeurt op een Educatieve en Creatieve manier. De Engelse Taal wordt gestimuleerd en het is een plek waar Aandacht, Veiligheid en Geborgenheid centraal staan. De taak van het team in Hongarije is om het Financiële deel te dragen en de docenten die dit uitvoeren te Coachen/Begeleiden, Motiveren en om twee/drie maandelijks aanwezig te zijn tijdens het programma.

Naast “Be cool Stay at school” kunt u voor een bedrag van 75 euro een Basisschool kind voorzien van alle materialen, kleding, eens in de 2 jaar een rugzak en het schoolreisje voor de periode van  één schooljaar.

Stichting Embrace ondersteunt Financieel waar mogelijk, Jongeren die verder willen studeren (Vervolgopleiding/Universiteit), maar vanwege omstandigheden dit niet (geheel) zelf kunnen bekostigen. Met deze Jongeren is er naast de ondersteuning regelmatig persoonlijk contact en werken ze soms mee met andere Projecten van Embrace!